2017-07-06

2016-os mobilitások

EU flag-Erasmus+_vect_POS2016-os nyertes Erasmus+ pályázatunk (2016-1-HU01-KA101-022548)  „Új kihívások, innovatív válaszok” címmel 31880 euró támogatást nyert. A projekt keretében iskolánk 12 pedagógusa vett részt külföldi szakmai továbbképzésen Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Horvátországban és Olaszországban.

Egyéni beszámolók

KIVOVICS JUDIT – TOKÁR GÁBOR
Canterbury, Egyesült Királyság

P1140920

(Balról jobbra: Tokár Gábor, Szövényi-Luxné Szabó Teréz, Rakota Edina, Kivovics Judit, Fabók Ágnes, Csath Judit)

2017 júliusában az Erasmus+ mobilitási program keretében az angliai Canterburyben iskolánk hat tanára (Csath Judit, Fabók Ágnes, Kivovics Judit, Rakota Edina, Szövényi-Luxné Szabó Teréz és Tokár Gábor) különböző egy-, illetve kéthetes tanfolyamokon vett részt. A továbbképzéseknek a University of Kent kampusza adott otthont.
A kurzusok célja, hogy az Európa különböző országaiból érkező pedagógusok az oktatás egy általuk választott, speciális aspektusában mélyedjenek el, és az ott megszerzett tudást egyrészt saját tanítási gyakorlatukban hasznosítsák, másrészt műhelyfoglalkozások keretén belül továbbadják kollégáiknak.
Ami az általunk választott kurzusokat illeti, szerepelt közöttük a csoportdinamika, a nehezen kezelhető tanulókkal való foglalkozás, a magas nyelvi szinten lévő tanulók motiválása, a kreatív módszertani ötletek használata a nyelvórán, a minimális eszközökkel való oktatás és a vezetőképzés témája. A képzéseket kiváló előadók és gyakorló tanárok tartották. Az egy-, illetve kéthetes kurzusok végén mindannyian új ötletekkel gazdagodva és kellemes emlékekkel tértünk haza. Néhányan már az idén meg is tartották műhelyfoglalkozásukat. Köszönjük azon kollégák munkáját, akik a pályázat összeállításában részt vettek.

PÓCZOS VALÉRIA
Firenze, Olaszország

1. nap: június 27, hétfő

Az első oktatási nap bemutatkozással kezdődött; a kurzuson hat hallgató vett részt: két lengyel, két német és egy finn résztvevő volt rajtam kívül. Az alacsony létszám lehetővé tette, hogy mindenkire kellő figyelem jusson. Tanárunk, az olasz származású Yasmin Latina művészettörténészként diplomázott, négy éve tart különféle képzéseket az iskolában.

A hétfői kurzus témájának rövid ismertetése:

A 11. századi román művészet szárnyalása Firenzében a város újjászületését eredményezte. A szociális és kulturális transzformációk a művészetre nagymértékben hatottak, melyek a firenzei román stílusú Battistero di San Giovanni épületében, valamint a San Miniato al Monte műemlékében érhetők tetten.

A gótikus művészet strukturális és spirituális innovációi a Basilica di Santa Croce, a Basilica di Santa Maria Novella, valamint a Cattedrale di Santa Maria del Fiore műemlékeiben szemlélhetők.

A 13. századi itáliai fellendülést részletesebben tárgyaltuk: a virágzó kereskedés, valamint a bankrendszer kialakulása Firenze felvirágzását is lehetővé tette; rengeteg épület születhetett. 1284-ben Firenze a legrangosabb és leggazdagabb európai város volt, melynek következménye a „bourgeois” társadalom megszületése: tökéletes alapja volt mindez a reneszánsz megvalósulásának.

Vali02Vali01

Rövid szünetet követően, a tantermet elhagyva körbejártuk a firenzei dóm (Cattedrale di Santa Maria del Fiore) komplexumát, majd a város történelmi központjában álló Orsanmichelle épületét, ahol a kiállított eredeti szobrok és másolatok jelentős részét képezték a tantermi előadásnak. A Palazzo Vecchio a toszkánai nagyhercegek székhelye volt. Az épülete előtt, a Piazza della Signorián számos eredeti, valamint másolatban látható alkotást néztünk meg; köztük például Michelangelo Buonarotti másolatban látható Dávid szobrát. A – szintén a téren lévő – Loggia dei Lanzi négy emelet magas, árkádos épülete alatt látható szoborcsoportok több művészeti korszakot ölelnek fel.

A 14. században épült, Arno-folyón átvezető Ponte Vecchion keresztül eljutottunk a Chiesa San Spirito épületéhez, melynek nagyvonalúan letisztult homlokzati kialakítása Filippo Brunelleschi építészeti stílusát dicséri. Az épület személyes kedvencem.

2. nap: június 28, kedd

A 13. és 14. század firenzei táblafestészetével indult a második nap reggele. A vallás befolyása a művészetre teljes hatást gyakorolt, így a fő témák: keresztre feszítés, Szűz Mária és gye

rmek Jézus, Szent Ferenc (és epizódok életéből). Leginkább Giotto mesterének tartott Cimabue festészetére koncentrálva építkezett az előadás, kinek értékei és modern szemlélete elvitathatatlan. Ahogyan Giorgio Vasari állítja, munkásságának köszönhetően megszületett a modern firenzei festészet. Leghíresebb tanítványa, Giotto di Bondone igazi forradalmat hajtott végre a táblafestészetben, művészek generációira gyakorolt hatást festészete. Kettejük, de legfőképp Giotto alkotásainak ismertetésével értünk a firenzei reneszánsz előszobájába. Giotto nem csupán a reneszánsz előfutára, hanem – értelmezésem szerint – az első modern festő is, aki gyökeresen megváltoztatta korában a festészetről való gondolkodást.Vali03

Rövid szünetet követően ellátogattunk a Santa Maria Croce elnevezésű templomba, melynek falait többek közt Giotto, Peruzzi, Taddeo Gaddi freskói díszítikVali04. A templomban két híres feszületet őriznek: Donatello és Cimabue munkáját. Az utóbbi az 1996-os Firenzei árvízben súlyosan megsérült, sajnálatos módon rengeteg egyéb műalkotással együtt. A templom kápolnáját Filippo Brunelleschi tervezte, így újfent megfigyelhettük a mester nagyvonalú és kiegyensúlyozott formaalkotását.

A Santa Maria Croce látogatását követően a Santa Maria Novella épületébe mentünk, mely Firenze egyik méltán legjelentősebb temploma. Kápolnájának legfőbb nevezetessége Brunelleschi híres feszülete, melynek létrejöttét Donatello munkássága inspirálta. Személyes véleményem szerint a temérdek műalkotás közül kiemelkedő Bronzino oltárképe, valamint Masaccio alkotása, a Szentháromság Máriával, János apostollal és a megbízókkal.

3. nap: június 29, szerda

Elérkeztünk a korai reneszánsz firenzei megnyilatkozásaihoz, a 15. század eleji történelmi kontextus tárgyalásához, a humanisztikus filozófiához. Brunelleschi építészetén, Donatello szobrászatán és Masaccio festészetén keresztül tárgyaltuk a reneszánsz művészet első időszakát; vizsgáltuk a három művészeti ág időbeli fejlődésének eltéréseit. Párhuzamokat kerestünk a leghíresebb alkotók és mestereik, valamint kortársaik művészete közt. Tárgyaltuk a Medici család történetét és nélkülözhetetlen gyűjtőmunkájukat. A leginkább érdekes számomra a vélhetőleg Masolino műhelyében érlelődő Masaccio művészeti tevékenysége, érzelmes és humánus festészete. Lenyűgözött a Cappella Brancacci-ban látható hihetetlen freskó együttes, mely Masaccio, Filippino Lippi és Masolino keze munkáját dicséri; a kápolnát programtól függetlenül, egyénileg látogattam meg.Vali05

A tantermi óra után következő irányított látogatások a következők voltak: Az Ospedale degli Innocenti Filippo Brunelleschi által tervezett árvaház, majd kórház. Ez az épület viseli az első olyan köztéri épülethomlokzatot, amelyet hosszan futó árkádsorral díszítettek a reneszánsz idején.

A Palazzo Medici-Riccardi kétszintes, jellegzetes quattrocento építmény. A csarnok feletti domborművek Donatello művei, a kápolna oltárképe eredetileg Filippo Lippi munkája, amely ma eredeti helyén, másolatban látható. Bronzino előadásmódját gyakorta bámulatba ejtően korát meghazudtolónak vélem; a helyszínen a Medici család nagyjainak képmását tekinthetjük meg az ő előadásmódjában.Vali06

Szerdai napunk harmadik és egyben utolsó állomása a San Lorenzo templom, mely a Mediciek tulajdonának számított. E reneszánsz templomot Filippo Brunelleschi tervei szerint kezdték el építeni, ám 1446-os halálát követően Manetti és Michelozzo folytatta annak építését. A homlokzat nagyvonalú alakítása Brunelleschi egyértelműen azonosítható stílusjegyét hordozza.

4. nap: június 30, csütörtök

Tantermi óránk az érett reneszánsz kiteljesedését taglalta: Brunelleschi, Donatello és Masaccio művészeti tevékenységét követően a reneszánsz kezdeti időszaVali07ka lezárult. A neoplatonizmus eszményének taglalása elengedhetetlenül kapcsolódik az érett reneszánsz kialakulásának tanulmányozásához, amely a Medici család mérhetetlen jelentőségű művészetpártoló tevékenységén keresztül került bemutatásra, valamint külön tárgyaltuk Botticelli festészetének csodálatos megnyilatkozásait és korszakalkotó gondolkodásmódját.

Látogatásunk az Museo dell’Opera del Duomo épületében hosszan tartott, mivel rengeteg jelentős alkotást foglal magába: az eredetileg a dóm homlokzatát díszítő szobrok megtekinthetők a múzeum tereiben; Donatello, Michelozzo, Verocchio, Nanni di Bartolo és egyéb impozáns alkotók neveivel fémjelzett alkotások.

5. nap: július 1, péntek

Tantermi óránk az érett reneszánsz tárgyalásával folytatódott, kiváltképp Leonardo da Vinci és Michelangelo Buonarotti művészetére fókuszálva. Mivel a pénteki nappal véget ért a tantermi előadás, a záró ceremónia és a tanúsítványok átadása a múzeumi látogatást megelőzően megtörtént.Vali09

Mindezt követően a Galleria dell’ Accademia termeit látogattuk meg. Sajnálatos módon két óra csak a múzeum épülete előtti sorban telt, mivel Michelangelo méltán híres Dávid szobrára rengetegen kíváncsiak. A múzeum ugyan kisebb gyűjteménnyel rendelkezik, mint az egyéb nagy neveket tartalmazó épületek, mégis személyes kedvencemként könyvelem. Michelangelo mesterműve senkit nem hagy érintetlenül, monumentalitásában lenyűgöző alkotás.

6. nap: július 2, szombat

Előzetes foglalásunk a Galleria degli Uffizi épületébe 8:30-ra szólt, így sorbaállás nélkül volt lehetőségünk bejutni a legnagyobb hírű firenzei múzeumba. Giorgio Vasari, Cosimo de’Medici udvari építésze volt a palota tervezője, amely kezdetben hivatalként működött. Ezt a látogatást csoportunk önállóan, kísérő nélkül végezte; tanárunk előzetesen, a tantermi előadáson felkészített minket. Mesterműveket szemléltünk rengeteg nagy név műhelyéből, mint például Giotto, Filippo Lippi, Francesco di Giorgio e di Lorenzo, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, és még számtalan történelmileg fontos alkotó. A hihetetlen tömeg okán nehéz megközelíteni az igazán kvalitásos, vagy kiváltképp híres műveket. Folyamatos a tárlatvezetés és a csoportok egymásra tolódása. A tömeg szinte tolja egymást egyik műtől a másikig, ezt leszámítva is rendkívüli élményt nyújt a több órás kiállításnézés. A múzeum hatalmas épülete szinte roskadásig mesterművekkel telített. A kiállítótermek megtekintése a délutáni órákban ért véget, ahol a külföldi kollégáktól elbúcsúzva, másik – programtól független – múzeumba indultam.Vali12

Mivel a délutánok szabadok voltak, illetve Firenzébe a kurzus kezdete előtt egy nappal érkeztem, volt lehetőségem önállóan múzeumlátogatásokra.

A kurzus kezdete előtti első utam a Palazzo Pitti reneszánsz épületébe vitt, mely Firenze történelmi középpontjában áll. A lenyűgöző gyűjtemény érdekessége, hogy szinte csak elsőrendű olasz mesterek alkotják, mint például Raffaello, Bartolomeo, Tiziano, Filippino Lippi, Perugino, de a német származású Albrecht Dürer alkotási is fellehetők. Meglepő volt számomra, hogy a Pitti Palota helyt adott Karl Lagerfeld: Visions of Fashion című kiállításának. A mesterműveket gyakorta szándékoltan takarták Lagerfeld kollekcióinak óriási méretű molinói, de a leginkább meghökkentő talán, az aranyozott keretben látható, monumentális méretű fénykép a divattervezőről. Megemlíteném még a belógatott molinókon feltűnő, világhírű magyar modell, Palvin Barbara nevét, kiről grandiózus méretű printek sokasága lengedez a Pitti Palota tereiben.

Meglátogattam a Salvatore Ferragamo divatház múzeumát, amely az üzlet alatt helyezkedik. Hanginstallációk és vizuális effektek kísérnek a múzeum tereiben, ahol a divattörténeti gyűjtemény mellett egy-két kortárs darab is kiállításra került.Vali11

A Palazzo Strozzi modern gyűjteménye kisebb csalódást okozott, mivel – ugyan a kiállított művek rendkívüli fontosságúak – a gyűjtemény elég kevés alkotást ölel fel. Ugyan Jackson Pollock és az action painting egy teljes termet kapott, valamint egészen ámulatba ejtő Mark Rothko kollekció szemlélhető meg, az egész kiállítás fél óra alatt megismerhető volt.

A Cappella Brancacci a Santa Maria del Carmine templomban látható eredeti formájában. Felice Brancacci kereskedő megrendelésére épült, aminek freskókkal való kifestésére 1425-ben Masolino megbízatást kapott, ám Jézus életéről szóló freskósorozat több képét tanítványa, Masaccio festette meg, majd annak halála után Filippino Lippi fejezte be. A freskósorozat azért is rendkívül tanulságos, mert együtt látható a Magyarországon is járt Masolino gótikából reneszánszba átvezető szimbolikus ábrázolása, a humanista Masaccio fájdalmasan realisztikus festészetével egyetemben. Masaccio megrendítő festészete megelőzi korát és mesterét is.

A San Miniato al Monte bazilika Firenze egyik legrégibb építészeti műemléke, a toszkánai románkori építészet remeke. Belső díszítését kiemelkedő firenzei alkotóművészek gazdagították évszázadokon keresztül. Az épület példaként szolgált nagy építészek, mint például Brunelleschi számára is, ezért az itáliai román építészet ezen irányzatát a protoreneszánsz fogalomkörbe sorolják. Az épülethez vezető út is bámulatba ejtő, a hegyre leginkább érdemes gyalogosan felmenni, hiszen útközben csodálatos panoráma tárul elénk.

Mivel a Cattedrale di Santa Maria del Fiore épületét csak kívülről jártuk körbe, így finn kolléganőmmel meglátogattuk a dóm belsejét, a kupolatornyot, kriptát és a harangtornyot. A rendkívül hosszú sorban állás igazán megérte: a kupola, valamint a harangtorony tetejéből látható bámulatos panoráma egészen kiváltságos. Mindkét toronyba hosszú csigalépcső vezet fel. A dóm terveit Arnolfo di Cambio készítette, halála után Giotto di Bondone folytatta. Pisano és Talenti követte a mestereket, majd Brunelleschi megalkotta a kupolát, a homlokzat Emilio de Fabris tervei alapján épült jelenlegi formájába.

Utolsó napomon önállóan meglátogattam a Museo Bargello épületét. Olyan nevek vonzottak oda, mint Donatello, Verocchio, de leginkább Michelangelo eredeti Bacchus szobrát kívántam megnézni, amely valóban nem okozott csalódást. A Palazzo del Bargello a legkorábbi nyilvános épület Firenzében.

Összegzés

Összességében az iskolát igazán jónak értékelem. Yasmin Latina tanárnőnk rendkívül felkészült és lelkiismeretes, türelmesen megválaszolt minden felmerülő kérdést. A kurzus alatt és végeztével segédanyagokkal látott el minket. A helyszín jó hangulatú és igényes, a tanárok és asszisztensek segítőkészek, jellemzően barátságosak. Megítélésem szerint középfokú angol nyelvtudás, valamint a művészeti szakszavak ismerete elegendő a program teljesítéséhez.

Nem csupán művészettörténetet, hanem gyakorlatot oktató tanároknak is rendkívül hasznos lehet e program, hiszen az alkotásokon megfigyelhető technikai kvalitás, gazdag anyaghasználat és megjelenítésmód, inspirálóan hat a manuális tevékenységre is, valamint gazdagítja annak tárházát.

Vali13Az iskolában, művészettörténet és vizuális kultúra órámon is alkalmazni fogom egyrészről a hihetetlen képi anyagot, amit a helyszínekről gyűjtöttem és fotóztam, valamint a program segítségével gazdagodott művészettörténeti és technikai tudásomat. Szívesen tartok beszámolót a programról és a firenzei reneszánszról iskolánkban a kollégáknak, illetve azoknak a diákoknak (akár a Fazekas Fesztivál keretei közt) akiket amúgy nem tanítok az iskolában. Az iskolánkban működő Fővárosi Komplex Rajzverseny következő témájába teljességgel beilleszthető és alkalmazható az e programban szerzett többlettudás. Iskolánk évkönyvének szerkesztésében részt veszek, ennek okán is gazdagítani fogom a kiadványt egyrészről képi anyaggal, valamint az ahhoz kötődő beszámolóval.

SZABÓ MÁRTA
Split, Horvátország

Márta02

Prezentáció

2016 nyarán az Erasmus+ pályázat keretében Splitben vettem részt a Pricalica tanártovábbképző intézet által szervezett Drama in Education tanfolyamon, ahová négy különböző országból érkeztek pedagógus kollégák. A lengyel, spanyol, portugál és magyar tanárokból álló csapat hamar baráti szakmai közösséggé alakult –  a résztvevők és a kurzus vezetője, Ivan Slavić lelkesedésének köszönhetően. Ivan egy személyben volt tanár, mókamester, idegenvezető, előadó, színész és főszervező. Példás gonddal kidolgozott drámapedagógiai tréningjein diákká válva élhettük és érthettük meg a drámapedagógiai módszereket. Megismertük a folyamatdráma és a fórumszínház pedagógiájának főbb elemeit, számos változatos játékos módszert, betekintést kaptunk a drámapedagógia elméleti hátterébe.

A kulturális esten a résztvevők bemutatták országukat, iskolájukat, minikiállítást rögtönöztünk a magunkkal hozott apró ajándékokból. A szabadidőt is többnyire együtt töltötte a csoport – közös kirándulásokat szerveztünk, felfedeztük a város és környékének kulturális értékeit.

Márta01

Csapatmunka

SZÁMADÓNÉ BIRÓ ALICE
Canterbury, Egyesült Királyság

Az inkluzív oktatásról tartott tanártovábbképzés Canterburyben 2016 augusztus elején két hetes intenzív foglalkozást jelentett, szoros időbeosztással reggeltől késő estig. Szerencsére a programban – beépített foglalkozásokként -városnézés és egyéb kulturális események is szerepeltek,  így   a  messziről érkezett tanárok Canterbury városával, nevezetességeivel  is megismerkedhettek; különben ez a rész kimaradt volna a tapasztalatszerzésből, annyira érdekes és színvonalas volt a szakmai kínálat.
Ez a kurzus volt legnagyobb létszámú (18 fő) a csoportok között, ami jelezte  a téma aktualitását; a német, olasz, holland, lengyel, szlovák tanárok mellett  még Japánból is érkezett kolléga.   Activity3
Mit lehet tudni a tanulási nehézségekről és hogyan lehet ezeket kezelni?  Hogyan lehet a tanulók munkáját segíteni a korszerű technika és módszertan eszközeivel? A kurzus előadója dyslexiásként  maga is sok nehézséget élt meg tanuló évei alatt, így mindaz, amit ezekről megosztott  velünk,  a kurzus szakmai anyaga, emellett a csoport többi tagjával való  tapasztalatcsere nagyon hasznos ismeretekkel vértezte fel a résztvevőket. Itthon már az idei tanévben is sikerült  sok-mindent beépíteni ezekből a tanórákba, és remélhetőleg a továbbiakban is kamatoztatni tudjuk a tanultakat.

A továbbképzés anyagából tartott beszámolót és foglalkozást 2016.októberében a budapesti angol tanárok munkaközösségének érdeklődése övezte.

SERES FANNY
Nizza, Franciaország

2016 júliusában az Alpha b szervezésében Nizzában töltöttem két hetet. A két hetes módszertani továbbképzésen rajtam kívül 16 francia nyelvtanár vett részt, Európa különböző országaiból, eltérő jellegű és szintű oktatási intézményekből. A továbbképzés tematikája a nyelvtani jelenségek tanításának módszertanára épült, illetve a délutáni órákon a civilizációs ismeretek tanításának lehetőségeivel, a nyelvtanítás korszerű módszereivel ismerkedhettünk meg. A tanfolyam azon túl, hogy elősegítette saját nyelvi és módszertani fejlődésemet, a kollégákkal való interakciók során egyúttal lehetőséget biztosított a jó gyakorlat terjesztésére és befogadására is.